คำถามที่พบบ่อย

Emergency Call - 24/7

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอะตูสติก

3 วิธียอดนิยมในการลดเสียงรบกวนจากโรงงานอุตสาหกรรมคืออะไร

3 วิธีหลักในการลดเสียงรบกวนจากโรงงานอุตสาหกรรม

 1. เปลี่ยนที่ตัวต้นกำเนิดเสียง และการสั่นสะเทือน
 2. สร้างกำแพงกั้น หรือ ปรับปรุงฉนวนที่มีอยู่ให้ป้องกันเสียง หรือ การสั่นสะเทือน ยกตัวอย่างเช่น examples ตัวยึดเพื่อแยกการสั่นสะเทือน, ตู้ครอบ, ตัวลดเสียง, แผงกั้น หรือ บานเกล็ด
 3. ปรับปรุงฉนวนกันเสียง และสั่นสะเทือนที่ผู้รับ ประตูป้องกันเสียงรบกวน และหน้าต่าง ปรับปรุงฉนวนของแผ่นผนังเบาด้วยไวนิลที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ

ฉันต้องใช้ข้อมูลประเภทใดบ้างในการเลือกตัวลดเสียง หรือ ตัวลดทอนเสียง

 • เลือกจากดูแหล่งที่มาของเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับเสียงรบกวนในระยะทางหนึ่งที่วัดเป็น 1/1 หรือ 1/3 octaves
 • ลดระดับเสียงที่จำเป็น
 • แรงดันย้อนกลับ
 • ตัวกลางที่จะไหลผ่านตัวลดเสียง อย่างเช่น แรงลม หรือ อุณหภูมิต่างๆ
 • ข้อกำหนดสำหรับวัสดุของตัวลดเสียงหรือตัวลดทอนเสียง

ควรระบุค่าประเภทใดในการแก้ไขปัญหาในการควบคุมเสียงรบกวนแบบครบวงจร

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานการณ์เสียงรบกวนที่มีอยู่ได้รับการจัดทำเอกสารอย่างเหมาะสม และวัดโดยเครื่องมือที่มีการสอบเทียบ
 • ระบุจุดที่ควรจะต้องวัดเสียงรบกวนหลังจากติดตั้งระบบลดเสียงแล้ว และ ระดับเสียงเป็นเดซิเบลสำหรับแต่ละสถานที่, อย่าลืมว่าต้องระบุให้เป็นหน่วย dB หรือ dB(A) (ซึ่งแตกต่างเป็นอย่างมาก)
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการชำระเงินเป็นไปได้ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าติดตั้งหลังเสร็จสิ้นแล้วหากไม่บรรลุเป้าหมาย

ในการลดเสียงรบกวน NRC และ STC ต่างกันอย่างไร?

 • NRC คือ ค่าสัมประสิทธิ์การลดเสียงรบกวนเป็นค่าตัวเลข ซึ่งแสดงถึงค่าเฉลี่ยของการดูดซับเสียงในบางความถี่ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C-423
 • STC คือ การสูญเสียการส่งผ่านของเสียงเป็นค่าตัวเลขโดยประมาณประสิทธิภาพของอุปสรรคด้านเสียงในเหล่าตัวกั้นเสียงซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM 413

คนงานควรได้รับการป้องกันเรื่องเสียงรบกวนหรือไม่

 • ใช่ นายจ้างจะต้องปกป้องคนงานจากเสียงดังมากเกินไป โดยทั่วไปจะอนุญาตอยู่ที่ 85 dB (A) ใน 8 ชั่วโมงต่อวันทำงาน ในหลายประเทศปรับระดับให้ถึง 80 dB(A)
 • หากการลดเสียงมีราคาที่สูงเกินไป หรือ เป็นไปไม่ได้ ดังนั้นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน ควรระบุให้ชัดเจนว่าควรสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินในบริเวณใดในโรงงาน ความปลอดภัยควรบังคับใช้สิ่งนี้
 • สถานที่ทำงานที่มีเสียงดัง ควรให้คนงานทุกคนได้รับการทดสอบโดยใช้เครื่องวัดเสียงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าการได้ยินของคนงานจะไม่แย่ลงไปกว่าคนทั่วไป ที่ไม่ได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง

header service
fabric5

ข้อมูล

เวลาทำการ

สำนักงานของเราเปิดให้บริการดังนี้

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ : 08:00 – 17:00