ทำไมการเลือกวัสดุในการป้องกันเสียงจึงต้องคำนึงถึงค่า STC

  ทำไมการเลือกวัสดุในการป้องกันเสียงจึงต้องคำนึงถึงค่า STC

  ทำไมการเลือกวัสดุในการป้องกันเสียงจึงต้องคำนึงถึงค่า STC

  การหาค่า STC

  ถ้าหากเราต้องการที่จะหาวัสดุใดๆ ที่มาใช้ในงานป้องกันเสียง ไม่ว่าจะเป็นสำหรับงานอุตสาหกรรม ที่พักอาศัย คอนเสริ์ตฮอล์ ห้องประชุม ห้องดูหนังฟังเพลง เราจะพบกับค่าตัวเลขอยู่ค่านึงที่เรียกกันว่า ค่า STC (Sound Transmission Class) หากถามว่าค่านี้ได้มาอย่างไร ซึ่งค่า STC จะแปลง่ายๆ ก็คือค่าประสิทธิภาพของการป้องกันเสียง ซึ่งได้มาจากการที่นำวัสดุ ไม่ว่าจะเป็น ผนัง ประตู หน้าต่าง กระจก หรือแผ่นกันเสียง เข้าไปทดสอบในห้องปฏิบัติการ ซึ่งกว่าจะได้มาเป็นค่า STC เลขชุดเดียวให้เราเห็นนั้น จะมีอีกค่านึงที่เรียกว่าค่า TL (Sound Transmission Loss) ค่าการสูญเสียการส่งผ่านของเสียง ซึ่งค่า TL จะรายงานผลในรูปแบบ รายความถี่ อย่างน้อย 1/1 Octave หรือ 1/3 Octave

  การทดสอบค่า STC ก็คือ นำวัสดุที่ต้องการทดสอบมาใส่ไว้ระหว่างกลางของทั้ง 2 ห้อง ที่มีความหนาของผนังและพื้นไม่สัมผัสกับส่วนใดๆของโครงสร้างอาคาร ซึ่งก็คือห้องทดสอบเสียงที่สามารถป้องกันเสียงจากภายนอกได้อย่างสูงสุดนั่นเอง

  การหาค่า STC
  Sound transmission loss measurement ISO10140, ISO140, ASTM E90-09

  หลังจากนั้นจะทำการเปิดเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงรอบทิศทางเพื่อวัดค่าการส่งผ่านของเสียงไปยังอีกห้องนึง ซึ่งมาตรฐานการทดสอบนี้จะใช้ ISO140 และ ASTM E90-9

  การหาค่า STC 2
  Sound transmission loss measurement JIS A 1416

  ตัวอย่างการทดสอบค่าการป้องกันเสียงของวัสดุ ตามมาตรฐาน JIS A 1416 ของญี่ปุ่น

  หรือสามารถทดสอบความสามารถในการป้องกันเสียงของวัสดุโดยการทดสอบในท่อ Impedance tube ตามมาตรฐาน E 2611-09 โดยที่ใส่วัสดุไว้ตรงกลางระหว่างท่อและมีไมค์โครโฟนอยู่ 2 ฝั่งเพื่อทำการวัดค่าการส่งผ่านของเสียงที่ผ่านตัววัสดุ

  การหาค่า STC 3

  ค่าที่วัดออกมาได้นั้นก็จะออกมาเป็นค่า TL (Sound Transmission Loss) ค่าการสูญเสียการส่งผ่านของเสียง ซึ่งแน่นอน เมื่อเราเห็นค่าที่มีการแยกความถี่ของเสียงแบบนี้เครื่องมือที่จะมาวัดเสียงจะต้องสามารถวัดเสียงแบบแยกความถี่ได้ด้วย

  กราฟค่า STC
  กราฟค่า STC 2

  อันที่จริงแล้ว พวกค่า TL ก็คือ ค่าผลต่างของระดับเสียงทั้ง 2 ห้อง แต่ว่าอาจจะไม่ได้เอาค่านี้มาลบกันตรงๆเสมอไป ในการคำนวณออกมาจริงๆนั้น จะต้องมีการ Correction ปรับแก้ค่าสำหรับการสะท้อนของเสียง Reverberation time (RT) และค่า Background noise ที่เกิดขึ้นในขณะทำการทดสอบด้วย เพื่อความถูกต้อง

  ผู้คนส่วนใหญ่ไม่สนใจค่า TL มันดูซับซ้อน และเข้าใจยากเกินไป

  ค่า TL นั้นเป็นตัวเลขที่ดูเยอะในเชิงวิศวกรรม แต่สำคัญยิ่งนักสำหรับ Acoustic consult และผู้ออกแบบ เพราะว่าในบางกรณีที่ต้องการแก้ไขปัญหาเสียงดังที่ต้องใช้วัสดุที่มีความเฉพาะเจาะจงตามความถี่ของกำเนิดเสียงที่เกิดขึ้นทางผู้ออกแบบจำเป็นต้องพิจรณาค่าการป้องกันเสียงจากกราฟของ TL

  ทำผลลัพธ์ในเชิ่งวิศวกรรมให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นด้วย STC

  ในการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบ และผู้ใช้งานให้เข้าใจกันง่ายขึ้นถึงประสิทธิภาพการป้องกันเสียงของวัสดุ ถ้าจะให้คุยกันแบบประตูกันเสียงมีค่า TL ที่125 Hz กันได้ที่ 20 dB ค่า TL ที่ 250 Hz กันเสียงได้ที่ 29 dB ค่า TL….บลาๆๆ ดูอธิบายกันลำบาก เค้าจึงได้มีการทำเป็น Rating ออกมาจากค่า TL ให้เป็นค่า STC rating ที่มีเลขชุดเดียว แต่ว่า การแปลงเป็น STC นั้น ไม่ได้ง่ายดายเท่าไหร่นัก (ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยของ TL) มันมีเงื่อนไขที่ค่อนข้างเข้มงวด ซึ่งถูกระบุไว้ในมาตรฐาน ISO717 หรือ ASTM E413 โดยขออธิบายเงื่อนไขของการหาค่า STC จาก กราฟ TL โดยสร้าง กราฟอ้างอิงขึ้นมา 1 เส้น ที่มีลักษณะโค้ง จากต่ำ ไปสูง และทำการขยับกราฟอ้างอิงตัวนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ ทีละ Step 1 dB โดยที่มีข้อแม้ว่า ห้ามไม่ให้มีค่า TL จุดใดๆ ต่ำกว่าระดับของเส้นอ้างอิงมากกว่า -8 dB และค่าที่ต่ำกว่าเส้นอ้างอิงทุกจุดเมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 32 dB และเมื่อทุกอย่างตรงตามเงื่อนไขนี้ ให้นำค่าของ เส้นกราฟอ้างอิง ที่ 500 Hz มารายงานเป็น STC (มาตรฐาน ISO จะคิดค่า STC หรือจะเป็นค่า Dw หรือ Rw ช่วง 100 Hz – 3,150 kHz มาตรฐาน ASTM จะคิดค่า STC ที่ 125 Hz – 4,000 Hz)

  การหาค่า STC 6

  ค่า STC จะไม่มีหน่วย เป็นค่าแบบ Single value

  สรุปง่ายๆ คือ ผู้ใช้งานสามาถเลือกวัสดุที่มีค่า STC ค่าสูงๆ ยิ่งกันเสียงได้ดี แต่ราคาก็จะสูงตามค่า STC ที่เลือก

  ค่าSTC Blast Block
  Blast Block

  ตัวอย่างวัสดุที่ค่า STC แบบต่างๆ อ้างอิงจาก https://www.blast-block.com

  ค่า STC จะไม่มีหน่วย เป็นค่าแบบ Single value

  สรุปง่ายๆ คือ ผู้ใช้งานสามาถเลือกวัสดุที่มีค่า STC ค่าสูงๆ ยิ่งกันเสียงได้ดี แต่ราคาก็จะสูงตามค่า STC ที่เลือก

  ตัวอย่างค่า STC ที่แนะนำ

  ที่พักอาศัย

  ห้องนอน ติด ห้องนอน STC 45 – 50

  ห้องนอน ติด ห้องนั่งเล่น STC 50 – 55

  ห้องนอน ติด โถงทางเดิน STC 45 – 50

  ห้องนอน ติด ห้องปั้ม หรือเครื่องจักร STC 55 – 60

  สำนักงาน

  ห้องทำงาน ติด ห้องทำงาน STC 45 -50

  ห้องทำงาน ติดห้องประชุม  STC 50 – 55

  ห้องประชุมที่ใช้เครื่องขยายเสียง STC 55 – 60

  ผับ ดิสโก้ ที่ใกล้เคียงกับที่พักอาศัย STC 66 – 75

  ห้องเรียน ที่ติดกัน STC 45 – 50

  โรงยิม ศูนย์กีฬา ที่ติดกับสำนักงาน หรือห้องเรียน  STC 55 – 60

  ห้องพักโรงแรมทั่วไป STC 47 -55

  ห้องพักโรงแรมระดับ 5 ดาว STC 55 -60

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *